YOUR SAFETY IS OUR MISSION
Tiếng ViệtFrançaisEnglish
09 3303 8880

thao.amc.vn@gmail.com

  1. Đọc và ghi xóa thẻ Mifare chuẩn :14443A type, 1K, S50
  2. Dể dàng ghi xóa dữ liện trên thẻ Mifare.
  3. Dể dàng ghi lại dữ liệu trên thẻ trong trường hợp thẻ ghi sai
  4. Hổ trợ chương trình ghi xóa thẻ

200982510352415687

1
Bạn cần hỗ trợ?