YOUR SAFETY IS OUR MISSION
Tiếng ViệtFrançaisEnglish
09 3386 3386

amc@amc.vn

Với xu hướng hiện nay ngày càng nhiều người tham gia vào các tổ chức, hiệp hội,câu lạc bộ nhằm phát triển mối quan hệ cộng đồng. Thẻ Thành viên hay thẻ hội viên với kích thước tiêu chẩn thể hiện một cách rõ nét tiêu chí của các tổ chức, hiệp hội, câu lạc bộ thúc đẩy mối quan hệ giữa các thành viên và hổ trợ hội viên trong các công việc phát triển kỷ năng cũng như kinh doanh.

Kích thước thẻ theo tiêu chuẩn ISO CR80 là: 86x54x0.76mm

VIP card

 

 

VIP CARD AMC 1

 

 

 

VIP CARD 1 VIP CARD 2

VIP CARD AMC 2

 

VIP CARD 4 VIP CARD 3

 

VIP CARD AMC 3

 

VIP CARD 5 VIP CARD 6

VIP CARD 7 VIP CARD 8 VIP CARD 10